Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Νίκος Καραγέωργος

Υπεύθυνος  Λογιστικής Υπηρεσίας

Κων/νος Κουτσονικόλας

Ταμίας:
Θωμάς Λιάλιος

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων:
Λίβια Νίκολιτς

Μηχανικοί Σκηνής:
Βασίλης Ραμμόπουλος
Νίκος Βελτσίστας

Ηλεκτρολόγος - Ηχητικά:
Δημήτρης Παπαδάκης

Οδηγός:
Φάνης Κουκουνιάς